Velkommen til Kulur Waldemars

Kulur Waldemars Barnehage har to småbarns avdelinger i 1. etasje og to storbarns avdelinger som har organisert seg som små baser oppdelt etter alder. Vi ligger i sentral Oslo i bydelen Grünerløkka ved Alexander Kiellands plass. Barnehagen ligger rett ved Akerselva. Her går vi ofte på tur til stor glede og begeistring for både barn og ender. Vi tar ofte tur til Brekkeskogen, Oslos mange parker, museer og bibliotek. Oslo er full av fantastiske opplevelser for barna!

Våre satsingsområder er sosial kompetanse og estetiske fag. Barnehagen er et lyst, moderne bygg. Vi har en estetisk utviklet lekeplass som oppleves som spennende for både store og små. Inne finnes det tre unike sanserom samt åpne avdelinger som gir mulighet for mange forskjellige typer lek og aktiviteter. Våre ansatte har kompetanse i drama, kunst, musikk, småbarnspedagogikk, spesial pedagogikk, og viser glede i å være sammen med barna hver dag.

flagg

Gratulerer med dagen.

Nå er det syttende mai. Norges nasjonaldag. I dag skal vi feire at Norge fikk sin egen grunnlov. Dette er barnas dag. Det er barnetog, leiker og is- masser av is (og kanskje en pølse i lompe)

Hvorfor Kulur?

  • Samme priser som kommunale barnehager
  • Åpent hele året
  • Fokus på fysisk aktivitet
  • Sanserom
  • Miljøvennlige løsninger
  • Utviklings­­orientert
  • Digital kommunikasjon mellom foreldre og ansatte.